Specjalizacje

Kancelaria Nowak Świrski Legal Business Partners świadczy usługi w zakresie działalności podmiotów gospodarczych. Specjalizujemy się w doradztwie prawnym obejmującym szerokie spektrum procesów biznesowych od prawa gospodarczego począwszy poprzez prawo e-commerce i ochronę danych osobowych, aż po AML – procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Obsługa przedsiębiorców

Kompleksowe rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę działalności gospodarczych prowadzonych przez naszych Klientów.

Własność intelektualna

Usługi prawne w zakresie nowych technologii oraz branży informatycznej, programistycznej i e-commerce.

Dane osobowe (RODO)

Całościowe wsparcie w zakresie przestrzegania procedur związanych z ochroną danych osobowych.

NFT/Kryptowaluty

Tworzymy kompleksowe środowisko prawne dla projektów opartych o technologię Blockchain.

AML

Profesjonalne doradztwo związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Prawo pracy

Kompleksowa pomoc w zakresie zarządzania kadrami oraz prawa pracy dla małych i dużych firm.

Postępowania procesowe

Mediacja i reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych.

Sukcesja

Plany sukcesji szyjemy na miarę tak aby zapewnić płynną i bezkonfliktową kontynuację działalności po śmierci.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Dzięki wieloletniej praktyce naszych prawników w doradztwie dla klientów różnej wielkości i reprezentujących wiele branż, wypracowaliśmy praktyczne rozwiązania uwzględniające specyfikę działalności gospodarczych prowadzonych przez naszych Klientów

Nasi prawnicy mają doświadczenie w prawnej obsłudze podmiotów z branży:

 • medialnej;
 • gamingowej;
 • e-commerce;
 • telekomunikacyjnej;
 • nowych technologii;
 • FMCG.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

 • rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek prawa handlowego;
 • sporządzanie uchwał i regulaminów organów przedsiębiorcy;
 • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji prawnej spółki (m.in. regulaminów, ofert, korespondencji z kontrahentami i urzędami);
 • obsługa procesów pozyskiwania funduszy, w tym opiniowane umów z funduszami venture capital lub umów crowdfoundingowych;
 • kompleksowa obsługa transakcji gospodarczych, w tym przejęć i fuzji, obejmująca m.in. wsparcie prawno-podatkowe na każdym etapie transakcji oraz doradztwo biznesowe;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów handlowych, w tym umów ramowych, agencyjnych, franczyzowych, umów o współpracy i joint venture;
 • Opracowywanie planów sukcesji zapewniających płynną i bezkonfliktową kontynuację działalności po śmierci.

Nowe technologie i własność intelektualna

W szybko zmieniających się warunkach współczesnego handlu, na bieżąco reagujemy na potrzeby naszych klientów i ich innowacyjne pomysły. Naszymi klientami są spółki oferujące usługi programistyczne, agencje reklamowe, producenci filmowi oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Internecie (e-commerce i influencerzy).

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie:

 • opracowywania i negocjowania umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych i licencyjnych;
 • wsparcia przy wdrożeniu systemów komputerowych, w tym opracowywanie umów utrzymaniowych (SLA):
 • reprezentowania klientów w sporach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw własności intelektualnej;
 • opracowywania regulaminów konkursów i akcji marketingowych;
 • bieżącego wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności w Internecie (regulaminy sklepów internetowych, polityki prywatności, realizacja uprawnień konsumentów);
 • rejestracji i ochrony znaków towarowych;
 • reprezentowania klientów przez Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej;
 • outsourcing specjalistów z zakresu IT.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Ochrona danych osobowych to jedna ze specjalizacji, którą nasi prawnicy zajmują się od  wielu lat. Zagadnienia te nabrały szczególnego znaczenia od 25 maja 2018 roku, gdy zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego potocznie “RODO“.

RODO wymaga zaangażowania się każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe w budowę własnego systemu ochrony danych osobowych oraz utrzymanie go w późniejszym okresie.

W związku z powyższym, Kancelaria oferuje następujące usługi:

 • audyt procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • rekomendacje dotyczące konkretnych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych;
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników i kadry zarządzającej;
 • kompleksowe wdrożenie RODO;
 • opracowanie procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 • rekomendacje dotyczące powołania Inspektora Ochrony Danych;
 • stały i doraźny nadzór nad przestrzeganiem wdrożonych procedur, w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w przypadku incydentów związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych.

NFT/Kryptowaluty

Jako jedna z nielicznych Kancelarii w Polsce, tworzymy kompleksowe środowiska prawne dla projektów opartych o technologię Blockchain. Nasi Klienci z powodzeniem tworzą i sprzedają własne NFT (non-fungible token), budują społeczności ICO (Initial Coin Offering) i przyjmują płatności w kryptowalutach.

Wiemy, jak sformułować dokumenty prawne, żeby sprawnie przejść przez proces rejestracji i korzystać z najpopularniejszych giełd, takich jak Binance, Kraken, Opensea lub globalnych sieci płatności, w tym Stripe. Rozumiemy założenia i potrzeby Klientów tworzących projekty oparte o zdecentralizowaną architekturę Web3.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia prawego, m.in. w zakresie:

 • tokenizacji produktów lub usług;
 • stworzenia lub rozwoju społeczności NFT;
 • prowadzenia działalności kantoru walut wirtualnych;
 • sfinansowania Twojego projektu w ramach społeczności ICO;
 • wprowadzenia do sklepu internetowego płatności w kryptowalutach;
 • identyfikacji ryzyk prawnych innowacyjnych projektów Web3;
 • wdrażania i prowadzenia działalności z wykorzystaniem kryptomatów.

Zaufali nam:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), jak również wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z przepisami prawa (compliance).

Oferujemy:

 • przeprowadzenie wdrożenia procedur AML dostosowanego do profilu ryzyka klienta;
 • tworzenie regulacji w obszarze compliance z różnych obszarów (HR, ochrona danych osobowych, AML, przeciwdziałanie korupcji);
 • prewencyjne i proaktywne doradztwo – udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania i opiniowanie nowych procesów;
 • zarządzanie kryzysowe, w szczególności w razie wystąpienia groźby szkód wizerunkowych;
 • szkolenia dla pracowników;
 • procedury whistleblowing (informowanie o nieprawidłowościach).

Prawo pracy

Od wielu lat wspieramy naszych Klientów w zarządzaniu personelem w zgodzie z przepisami prawa pracy. Nasze doświadczenie obejmuje obsługę prawną z zakresu prawa pracy zarówno niewielkich przedsiębiorców, jak i globalnych korporacji.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania, w tym:

 • doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę;
 • wsparcie w restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnienia grupowe;
 • przygotowywanie wzorów umów pracowniczych, w tym umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, oraz wewnętrznych aktów prawa pracy;
 • przygotowywanie i negocjowanie kontraktów menadżerskich;
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszych form zatrudnienia;
 • reprezentowanie Klientów przed sądami pracy, Państwową Inspekcją Pracy oraz ZUS;
 • rozwiązania dla outsourcingu pracowników;
 • opracowywanie programów motywacyjnych;
 • dostosowywanie dokumentów obowiązujących w międzynarodowej grupie kapitałowej do wymogów polskiego prawa pracy;
 • doradztwo w zakresie możliwości kontroli pracowników poprzez videomonitoring, kontrolę poczty elektronicznej i lokalizowanie samochodów służbowych.

Postępowania procesowe

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie rozwiązywania sporów, w tym przygotowanie pism procesowych i skuteczne zastępstwo w sprawach sądowych (cywilnych i karnych) oraz postępowaniach przed organami administracyjnymi. W celu zapewnienia pomocy prawnej naszym klientom, prawnicy Kancelarii we współpracy z ekspertami z zakresu bankowości opracowali oryginalny mechanizm prawny zmierzający do unieważnienia niekorzystnej umowy kredytowej w CHF lub zmiany waluty kredytu na złotówki.

Nasi prawnicy reprezentują Klientów m.in. w następujących postępowaniach:

 • sprawy gospodarcze, w tym windykacja należności;
 • spory związane ze stosunkiem pracy;
 • spory z zakresu ochrony praw konsumenta;
 • postępowania z zakresu ochrony dóbr osobistych;
 • całościowa ochrona wizerunku Klienta prezentowanego w mediach, w tym ochrona karnoprawna;
 • spory z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw własności intelektualnej;
 • obrona osób oskarżonych o popełnienie przestępstw;
 • bieżące prostowanie nieprawdziwych informacji publikowanych o Klientach.

W ofercie Kancelarii są również usługi skierowane do “frankowiczów”. Zdajemy sobie sprawę, iż drastyczna zmiana kursów franka szwajcarskiego miała niepożądany wpływ na wiele gospodarstw domowych w Polsce. Z drugiej strony, mamy świadomość stopnia skomplikowania postępowań zmierzających do ochrony kredytobiorcy oraz determinacji banków broniących swoich interesów.

Klientom, którzy zdecydują się na współpracę z Kancelarią, zapewniamy pomoc dedykowanego zespołu prawników, który przeprowadzi ich przez cały proces zmierzający do korzystnego ułożenia stosunku prawnego z bankiem – kredytodawcą, obejmujący między innymi:

 • analizę sprawy i rekomendację działań dostosowanych do indywidulanej sytuacji Klienta i zawartej przez niego umowy z bankiem;
 • uzyskanie od banku szczegółowych informacji dotyczących wypłaty i spłaty kredytu;
 • postępowanie przedprocesowe, w tym postępowanie mediacyjne i reklamacyjne;
 • przygotowanie pozwu oraz zastępstwo procesowe w toczącym się postępowaniu;
 • przygotowanie ewentualnej apelacji oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu przez Sądem II instancji;
 • nadzór nad egzekucją należności od banku, w przypadku korzystnego zakończenia postępowania sądowego.

Sukcesja

Czy zastanawiałeś się kiedyś:

 • w jaki sposób Twoja żona poprowadzi po Twojej śmierci Twoją świetnie prosperującą firmę?
 • kto podpisze ważny kontrakt, gdy jedyny członek zarządu Twojej spółki na długi czas znajdzie się w szpitalu?
 • na jakiej podstawie Twój partner będzie mógł (i czy w ogóle) dalej mieszkać w Twoim domu po Twojej śmierci?

Bez względu na to czy prowadzisz działalność gospodarczą czy masz dużą spółkę, jeżeli nie chcesz, żeby cały Twój trud poszedł na marne a majątek trafił do innych osób, niż Ci się wydaje, już dziś pomyśl o przyszłości.

Nasz doświadczony zespół pomoże Ci zarządzić Twoim majątkiem tak, by trafił do wskazanych przez Ciebie osób i stworzyć plan sukcesji szyty na miarę. A wszystko to z uwzględnieniem uwarunkowań rodzinnych i majątkowych, formy prowadzenia działalności, Twoich celów i obaw.

W ramach planu sukcesji wspólnie ustalimy:

 • jakimi aktywami dysponujesz?
 • komu one przypadną i w jakim zakresie?
 • jak zapewnić zgodę w rodzinie przy ich podziale?
 • kim będzie Twój następca, jeżeli nie będzie nim Twoje dziecko?
 • jak zapewnić płynne przejęcie Twoich obowiązków w firmie?

W efekcie naszych działań, będziesz mieć pewność, że Twoja firma pozostanie w dobrych rękach w razie Twojej niezdolności do dalszego dbania o nią. Zadbamy nie tylko o porządek w kwestiach prawnych, ale także razem z naszymi Partnerami pomożemy zapewnić pieniądze, które wspomogą Twoją rodzinę i firmę w tym trudnym okresie.