Nasz Zespół

Nasz zespół tworzą radcy prawni o szerokich kompetencjach, którzy swoje doświadczenie zdobywali  w największych polskich kancelariach, oraz w działach wewnętrznych spółek giełdowych z różnych branż. Wysoka specjalizacja, wieloletnia praktyka i pasja, są podwalinami działania naszej Kancelarii.
Karolina Nowak-Różycka

wspólnik, radca prawny

Maciej Świrski

wspólnik, radca prawny

Anna Eysymont

Radca prawny

Magdalena Paciorek

Aplikant radcowski

Filip Wołoszczak

Adwokat, of counsel

Maciej Tomaszewski

Radca prawny, of counsel

Karolina Nowak-Różycka

wspólnik, radca prawny

 • Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym z branży nowoczesnych technologii, mediów i IT;
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych, franczyzowych, dystrybucyjnych i z własności intelektualnej;
 • Jest ekspertem w zakresie przetwarzania danych osobowych; zajmowała się wdrażaniem RODO w spółkach z różnych branż, w tym wydawniczej i telekomunikacyjnej;
 • Zajmuje się kompleksowym wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML);
 • Doradza klientom w zakresie wyboru najkorzystniejszych form zatrudnienia i rozwiązywaniu stosunków pracy;
 • Reprezentuje klientów w sprawach związanych ze znakami towarowymi oraz naruszeniem praw własności intelektualnej; Jest uprawniona do występowania przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej;
 • Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.
Maciej Świrski

wspólnik, radca prawny

 • Jest ekspertem w zakresie prawa spółek, doradza Klientom przy transakcjach nabywania, sprzedaży, fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych;
 • Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym agencji reklamowych, spółek z branży e-commerce i mediowej;
 • Jest specjalistą w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa Internetu. Opracowuje prawne podstawy funkcjonowania platform sprzedażowych, regulaminy świadczenia usług oraz akcji promocyjnych;
 • Reprezentuje klientów przy polubownym rozwiązywaniu sporów, w negocjacjach i mediacjach oraz w postępowaniach sądowych;
 • Doradza klientom w bieżącej działalności gospodarczej w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, konstruowania umów handlowych oraz w ochronie danych osobowych;
 • Jest stypendystą Uniwersytetu w Leuwen (Belgia) na kierunku Międzynarodowe Prawo Handlowe;
 • Biegle posługuje się językiem angielskim.
Anna Eysymont

Radca prawny

 • Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w zagadnieniach prawa autorskiego i w prawie ochrony danych osobowych;
 • Posiada doświadczenie w przygotowywaniu umów handlowych, w tym umów dla branży kreatywnej, marketingowej, artystycznej, jak również z zakresu produkcji filmowej, muzycznej oraz eventowej;
 • Konstruuje regulaminy konkursów, loterii i innych akcji promocyjnych skierowanych zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców;
 • Doradza podmiotom z sektora NGO (stowarzyszenia i fundacje) w zakresie ich funkcjonowania oraz prowadzonej przez nie działalności statutowej lub gospodarczej;
 • Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.
Joanna Minkiewicz

Adwokat

 • Specjalizuje się w korporacyjnej obsłudze podmiotów gospodarczych, wspiera Klientów przy rejestracji, nabywaniu i sprzedaży, przekształcaniu oraz likwidacji spółek handlowych;
 • Zdobyła bogate doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikacji uchwał, regulaminów organów oraz bieżącej dokumentacji prawnej spółek;
 • Sporządza i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym, w tym umowy obejmujące przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz licencje;
 • Reprezentuje klientów w procesach cywilnych i gospodarczych, m.in. w zakresie windykacji należności, w sporach korporacyjnych, pracowniczych i odszkodowawczych;
 • Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowoczesnych technologii, ukierunkowane na sporządzenie i negocjacje umów IT, w tym umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów na utrzymanie systemów IT;
 • Posługuje się językiem angielskim.
Magdalena Paciorek

Aplikant radcowski

 • Interesuje się szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • Uczestniczy w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności przy sporządzaniu opinii prawnej oraz projektów umów;
 • Zajmuje się wdrożeniem RODO oraz AML w spółkach z różnych branż, w tym e-commerce i nieruchomościowej;
 • Magdalena posługuje się językiem angielskim.
Filip Wołoszczak

Adwokat, of counsel

 • Jest doświadczonym prawnikiem procesowym, który w ramach swojej praktyki reprezentował Klientów w szeregu skomplikowanych postępowań sądowych zarówno z zakresu prawa karnego jak i prawa cywilnego;
 • Specjalizuje się w procesach o ochronę  dóbr osobistych i z zakresu prawa prasowego, a także w sporach o charakterze gospodarczym;
 • Z sukcesem prowadził sprawy przeciwko największym podmiotom na rynku medialnym w Polsce;
 • Zajmował się prowadzeniem postępowań o charakterze specjalistycznym jak postępowania lustracyjne, postępowania azylowe;
 • Wspiera klientów na każdym etapie postępowania karnego, od pierwszych czynności procesowych, aż po prawomocne zakończenie sprawy.
Maciej Tomaszewski

Radca prawny, of counsel

 • Maciej jest ekspertem w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i własności intelektualnej;
 • Doradzał m.in. jednemu z największych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce, gdzie opiniował kontrakty dotyczące m.in. zakupu i wdrożenia systemów informatycznych, był odpowiedzialny za nadzór prawny nad portfolio znaków towarowych, a także weryfikował komunikację marketingową firmy;
 • Specjalizuje się w bieżącej obsłudze agencji reklamowych i marketingowych (również w zakresie e-commerce), start-upów. Świadczy pomoc prawną również na rzecz największych grup wydawniczych w Polsce;
 • Zajmuje się opracowywaniem regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, oceną zgodności proponowanych klientom rozwiązań komunikacyjnych i marketingowych z prawem (z uwzględnieniem tak wrażliwych branż jak tytoniowa, alkoholowa czy farmaceutyczna).