Nasz Zespół

Nasz zespół tworzą radcy prawni o szerokich kompetencjach, którzy swoje doświadczenie zdobywali  w największych polskich kancelariach, oraz w działach wewnętrznych spółek giełdowych z różnych branż. Wysoka specjalizacja, wieloletnia praktyka i pasja, są podwalinami działania naszej Kancelarii.
Karolina Nowak

wspólnik, radca prawny

Maciej Świrski

wspólnik, radca prawny

Anna Eysymont

Radca prawny

Magdalena Paciorek

Aplikant radcowski

Filip Wołoszczak

Adwokat, of counsel

Maciej Tomaszewski

Radca prawny, of counsel

Karolina Nowak

wspólnik, radca prawny

 • Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym z branży nowoczesnych technologii, mediów i IT;
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych, franczyzowych, dystrybucyjnych i z własności intelektualnej;
 • Jest ekspertem w zakresie przetwarzania danych osobowych; zajmowała się wdrażaniem RODO w spółkach z różnych branż, w tym wydawniczej i telekomunikacyjnej;
 • Zajmuje się kompleksowym wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML);
 • Doradza klientom w zakresie wyboru najkorzystniejszych form zatrudnienia i rozwiązywaniu stosunków pracy;
 • Reprezentuje klientów w sprawach związanych ze znakami towarowymi oraz naruszeniem praw własności intelektualnej; Jest uprawniona do występowania przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej;
 • Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.
Maciej Świrski

wspólnik, radca prawny

 • Jest ekspertem w zakresie prawa spółek, doradza Klientom przy transakcjach nabywania, sprzedaży, fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych;
 • Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym agencji reklamowych, spółek z branży e-commerce i mediowej;
 • Jest specjalistą w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa Internetu. Opracowuje prawne podstawy funkcjonowania platform sprzedażowych, regulaminy świadczenia usług oraz akcji promocyjnych;
 • Reprezentuje klientów przy polubownym rozwiązywaniu sporów, w negocjacjach i mediacjach oraz w postępowaniach sądowych;
 • Doradza klientom w bieżącej działalności gospodarczej w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, konstruowania umów handlowych oraz w ochronie danych osobowych;
 • Jest stypendystą Uniwersytetu w Leuwen (Belgia) na kierunku Międzynarodowe Prawo Handlowe;
 • Biegle posługuje się językiem angielskim.
Anna Eysymont

Radca prawny

 • Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w zagadnieniach prawa autorskiego i w prawie ochrony danych osobowych;
 • Posiada doświadczenie w przygotowywaniu umów handlowych, w tym umów dla branży kreatywnej, marketingowej, artystycznej, jak również z zakresu produkcji filmowej, muzycznej oraz eventowej;
 • Konstruuje regulaminy konkursów, loterii i innych akcji promocyjnych skierowanych zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców;
 • Doradza podmiotom z sektora NGO (stowarzyszenia i fundacje) w zakresie ich funkcjonowania oraz prowadzonej przez nie działalności statutowej lub gospodarczej;
 • Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.
Joanna Minkiewicz

Adwokat

 • Specjalizuje się w korporacyjnej obsłudze spółek handlowych, wspierając Klientów przy ich rejestracji, nabywaniu i sprzedaży, przekształcaniu oraz likwidacji;
 • Opracowuje środowiska prawne dla projektów opartych o technologię Blockchain, tworzy regulaminy społeczności NFT oraz ICO, wspiera Klientów w procesach tokenizacji produktów i usług, identyfikuje ryzyka prawne innowacyjnych projektów Web3,
 • Sporządza i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym, w tym umowy obejmujące przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz licencje;
 • Reprezentuje klientów w procesach cywilnych i gospodarczych, m.in. w zakresie windykacji należności, w sporach korporacyjnych, pracowniczych i odszkodowawczych;
 • Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowoczesnych technologii, ukierunkowane na sporządzenie i negocjacje umów IT, w tym umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów na utrzymanie systemów IT;
 • Posługuje się językiem angielskim.
Magdalena Paciorek

Aplikant radcowski

 • Interesuje się szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • Uczestniczy w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności przy sporządzaniu opinii prawnej oraz projektów umów;
 • Zajmuje się wdrożeniem RODO oraz AML w spółkach z różnych branż, w tym e-commerce i nieruchomościowej;
 • Magdalena posługuje się językiem angielskim.
Filip Wołoszczak

Adwokat, of counsel

 • Jest doświadczonym prawnikiem procesowym, który w ramach swojej praktyki reprezentował Klientów w szeregu skomplikowanych postępowań sądowych zarówno z zakresu prawa karnego jak i prawa cywilnego;
 • Specjalizuje się w procesach o ochronę  dóbr osobistych i z zakresu prawa prasowego, a także w sporach o charakterze gospodarczym;
 • Z sukcesem prowadził sprawy przeciwko największym podmiotom na rynku medialnym w Polsce;
 • Zajmował się prowadzeniem postępowań o charakterze specjalistycznym jak postępowania lustracyjne, postępowania azylowe;
 • Wspiera klientów na każdym etapie postępowania karnego, od pierwszych czynności procesowych, aż po prawomocne zakończenie sprawy.
Maciej Tomaszewski

Radca prawny, of counsel

 • Maciej jest ekspertem w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i własności intelektualnej;
 • Doradzał m.in. jednemu z największych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce, gdzie opiniował kontrakty dotyczące m.in. zakupu i wdrożenia systemów informatycznych, był odpowiedzialny za nadzór prawny nad portfolio znaków towarowych, a także weryfikował komunikację marketingową firmy;
 • Specjalizuje się w bieżącej obsłudze agencji reklamowych i marketingowych (również w zakresie e-commerce), start-upów. Świadczy pomoc prawną również na rzecz największych grup wydawniczych w Polsce;
 • Zajmuje się opracowywaniem regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, oceną zgodności proponowanych klientom rozwiązań komunikacyjnych i marketingowych z prawem (z uwzględnieniem tak wrażliwych branż jak tytoniowa, alkoholowa czy farmaceutyczna).